Bullerdämpning av externt industribuller från livsmedelsindustri och hamnar

bullerdampning_av_externt_industribuller_fran_livsmedelsindustri_och_hamnar.pdf
ÅF Ljud & Vibrationer har på uppdrag av Nordiska ministerrådets BAT-grupp, som är en undergrupp till arbetsgruppen för hållbar konsumtion och produktion, utfört en studie kring bästa tillgängliga teknik, s.k. BAT(Best Available Technique) avseende dämpning av externt industribuller från livsmedelsindustrier och hamnverksamheter. Rapporten är framtagen i syfte att identifiera de tekniker, som ska beaktas när BAT ska bestämmas, för att begränsa bulleralstrande mekanismer och arbetsmoment inom externt industribuller. Tio respektive elva stycken tekniker presenteras och de fokuserar på de ljudalstrande mekanismer som olika maskiner och verksamheter ger upphov till, samt vad som kan göras för att minimera buller till omgivningen, BAT. Resultatet visar att en tillämpning av BAT medför att respektive bullerkällas bullerbidrag till omgivningen kan reduceras avsevärt.
  • Utgiven: 2014-07
  • Förlag: Nordiska ministerrådet
  • Författare: Alf Andreasson
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789289328234
retainjudgespearman.com 2018