Synlig men ändock osynlig

synlig_men_andock_osynlig.pdf
I boken Synlig men ändock osynlig - om barn till utvecklingsstörda föräldrar tar författarna upp ett bland de svåraste ärenden man har att arbeta med inom socialtjänsten enligt deras mening. De har många gånger tidigare och även under arbetet med denna bok reflekterat över hur svår denna problematik är och hur mycket ångest och osäkerhet den väcker hos alla som möter dessa familjer. Barnen blir ”osynliga” och hamnar i skuggan av föräldrarna. Barnens egen röst och berättelse saknas i stor utsträckning. Av den anledningen blir barnens faktiska livssituation inte särskilt väl belyst. De två ärenden som författarna studerat, visar hur barn trots omfattande stödinsatser från socialtjänsten under lång tid kan fara väldigt illa.
  • Utgiven: 2003-04
  • Förlag: OFUS RÄTTSINFO
  • Författare: Hjördis Flodström Nilsson
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789189562035
retainjudgespearman.com 2018