Miljökommunikation och hållbar utveckling - stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta

miljokommunikation_och_hallbar_utveckling_stark_ditt_varumarke_och_skapa_affarsnytta.pdf
Att kommunicera företags och organisationers arbete med miljö och hållbar utveckling kräver kunskap om grundläggande principer och syften med kommunikationen, bl.a. baserat på förhållanden och förväntningar hos både sändare och mottagare. Med hjälp av denna bok lär du dig att utforma rätt budskap till rätt målgrupp inom området hållbar utveckling och därigenom lägga grunden för en tydlig och trovärdig kommunikation. Genom att aktivt arbeta med genomtänkt miljökommunikation kan din organisation stärka sitt varumärke och skapa affärsnytta, t.ex. i form av nya kunder och engagerade anställda. Boken ger dig bl.a. svar på följande frågor: Vilka kommunikationsvägar kan och bör jag använda? Hur funderar, agerar och reagerar olika generationer och intressenter? På vilket sätt kan Global Reporting Initiative (GRI) hjälpa mig i mitt arbete? Hur påverkas varumärket och vad kan jag göra för att stärka det? Hur hanterar jag kommunikationen i samband med risker och katastrofer? Finns det speciell klimatkommunikation och klimatmärkning? Boken vänder sig till alla som på olika sätt arbetar eller är sändare och mottagare av kommunikation inom områdena miljö och hållbar utveckling.
  • Utgiven: 2010-06
  • Förlag: SIS Förlag
  • Författare: Magnus Enell
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789171627919
retainjudgespearman.com 2018