Solidaritet utan gränser : Tal och texter i urval

solidaritet_utan_granser_tal_och_texter_i_urval.pdf
Palme var en talekonstens mästare. Här presenteras ett nytt urval av Olof Palmes tal och texter. Här finns hans klassiska tal, men också sådana som inte publicerats tidigare och som breddar bilden av Olof Palmes politiska gärning. Olof Palme är en av det svenska 1900-talets centrala politiska gestalter. Han satte som partiledare och statsminister sin prägel på den svenska samhällsdebatten under flera decennier och stod i hög grad i fokus för det politiska livet. Respekterad och älskad, men också stridbar och hatad. Olof Palme var internationalisten som personifierade en vidgad solidaritet och som själv gjorde avtryck i många delar av världen. Boken inleds med tre texter om Olof Palme av Majgull Axelsson, Gunnar Fredriksson och Helle Klein.
  • Utgiven: 2012-05
  • Förlag: Atlas
  • Författare: Olof Palme
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789173898355
retainjudgespearman.com 2018