Svenska folksägner

svenska_folksagner.pdf
I bondesamhällets muntliga diktning är det folksägnerna som säger mest om hur folk trodde och tänkte förr. De handlar ofta om tillvarons övernaturliga, fantastiska sidor, om människors möten med näck, skogsrå, vittror och troll. Bengt af Klintberg har gjort ett urval av typiska sägner från alla de svenska landskapen, och han presenterar dem närmare i en sakkunnig inledning.
  • Utgiven: 2014-10
  • Förlag: Norstedts
  • Författare: Bengt af Klintberg
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789113065458
retainjudgespearman.com 2018